Friday, September 17, 2010

Windows XP-programmer i Windows 7

Denne artikel er en dansk version af denne artikel: Running Windows XP-only apps on Windows 7

Hvordan man i Windows 7 kan køre programmer der ellers kun kan køre på Windows XP (trin som er specifikke for Windows 7 Home er beskrevet her).

Scott Hanselman beskriver her hvordan man kan køre Windows XP-programmer i Windows 7:
Windows 7 - Seamless Apps in Windows Virtual PC (Virtual XP) and Application Compatibility

Men Hanselman beskriver ikke hvad man skal gøre hvis man ikke har adgang til at downloade Windows XP Mode, som fx når man har Windows 7 Home.

Denne artikel beskriver hvordan man kan installere Windows Virtual PC, installere en ny virtuel maskine med Windows XP, installe et program der ellers kun kører på Windows XP, og køre dette program fra Windows 7:

1) Download og installér Windows Virtual PC:
Windows Virtual PC

2) Hvis du kører en maskine uden "hardware virtualization", Windows Virtual PC vil ikke køre, så installér dette fix fra Microsoft, enten:
a) på 32 bit systemer: 32 bit fix
b) på 64 bit systemer: 64 bit fix

3) Kør Windows Virtual PC og opret en ny virtuel maskine.

4) Installér og start Windows XP på den virtuelle maskine.

5) Installér "Integration Functions" via den indbyggede disk.

6) På den virtuelle maskine: installér Windows XP-programmet.

7) Luk den virtuelle maskine ved at klikke på krydset (X), hvilket vil sætte maskinen i dvale.

8) I Windows 7 Start menuen kan du finde navnet for programmet og klikke på det. Den virtuelle Windows XP maskine vil starte i baggrunden og starte dit program op som om det kørte i Windows 7.

For flere detaljer bag nogle af trinnene, se Hanselmans artikel:
Windows 7 - Seamless Apps in Windows Virtual PC (Virtual XP) and Application Compatibility

Running Windows XP-only apps on Windows 7

How to run Windows XP-only applications on Windows 7 (particular steps necessary for Windows 7 Home are described here):

Scott Hanselman describes how to run Windows XP apps nicely in Windows 7:
Windows 7 - Seamless Apps in Windows Virtual PC (Virtual XP) and Application Compatibility

However, Hanselman does not cover when you have no access to the Windows XP Mode download.

This article describes how to install Windows Virtual PC, install a new virtual machine with Windows XP, install your Windows XP-only application, and run it from Windows 7:

1) Download and install Windows Virtual PC:
Windows Virtual PC

2) If you are running a machine without hardware virtualization, Windows Virtual PC will not run, so install this fix from Microsoft, either:
a) on 32 bit systems: 32 bit fix
b) on 64 bit systems: 64 bit fix

3) Run Windows Virtual PC and create a new virtual machine.

4) Install and start Windows XP on the virtual machine.

5) Install Integration Functions via the built-in disk.

6) Install the Windows XP application that you want to run on Windows 7.

7) Close the virtual machine by clicking the X, which will make the machine hibernate.

8) In Windows 7 Start menu you can find the name of your application and click it. The Windows XP virtual machine will start in the background and bring your application up as if it was running on Windows 7.

For more details behind some of the steps, see Hanselman's article:
Windows 7 - Seamless Apps in Windows Virtual PC (Virtual XP) and Application Compatibility